Επιχειρήσεις

Είδη Off-Line Διαφήμισης Επιχειρήσεων

Ειδή Off-Line Διαφήμισης Επιχειρήσεων

Κάθε επιχείρηση έχει την ανάγκη για διαφήμιση και προβολή με κάθε δυνατό τρόπο. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι επαγγελματίες έχουν στραφεί στην ηλεκτρονική διαφήμιση μέσω Internet ξεχνώντας του παραδοσιακούς τρόπους διαφήμισης που είναι και θα είναι αρκετά αποδοτικοί και σημαντική. Ένας από αυτούς είναι οι κάθε είδους επιγραφές οι οποίες χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α:
Κινητά ή σταθερά πλαίσια.

  • Σε δημόσιους ή κοινόχρηστους χώρους που έχουν καθορισθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
  • Σε περιφράξεις ακάλυπτων χώρων, οικοδομών με συναίνεση του ιδιοκτήτη.
  • Λιμάνια,αεροδρόμια,γήπεδα,στάδια,στέγαστρα στάσεων, θέατρα, κινηματογράφοι, περίπτερα.(Διαφημιστικό τέλος 0,37 λεπτά το τ.μ εβδομαδιαίως).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β:

  • Φωτεινές διαφημίσεις σε στέγες- δώματα, ή ηλεκτρονικές εφημερίδες. (Διαφημιστικό τέλος 73,37 Ευρώ το τ.μ ετησίως.)
  • Φωτεινές πινακίδες-επιγραφές σε οποιοδήποτε άλλο χώρο. (Διαφημιστικό τέλος 29,35 Ευρώ το τ.μ ετησίως.)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ:
Διαφημίσεις σε οχήματα δημόσιας χρήσης εσωτερικά ή εξωτερικά αυτών με πινακίδες διαστάσεων 30Χ50 εκ. με κόστος 2,06 Ευρώ μηνιαίως, για μεγαλύτερες διαστάσεις το κόστος υπολογίζεται ανάλογα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ:
Διαφημίσεις  σε ημερολόγια, δώρα ,έντυπα, εφημερίδες, περιοδικά, περίπτερα, προβολή προϊόντων σε ράφια, διανομή δοκιμαστικών προϊόντων, Happeningsσε καταστήματα. (Διαφημιστικό τέλος 2% επί της δαπάνης διαφήμισης)
Όλα τα διαφημιστικά τέλη πληρώνονται στην ταμειακή υπηρεσία του Δημαρχείου, πλην της κατηγορίας Δ που πληρώνονται στο Ταμείο παρακαταθηκών και δανείων των ΔΥΟ.

Tέλος κατά την επιλογή της κατάλληλης επιγραφής για την διαφήμιση της επιχείρησης σας δίνονται πολλαπλές δυνατότητες επιλογής μέσα από επιγραφές νέον, επιγραφές με μεταλλικά γράμματα, επιγραφές led και ειδικές όπως επιγραφές φαρμακείων.