Σπίτι

Διαχείριση Ακινήτων με την Βοήθεια Ειδικών

Διαχείριση Ακινήτου με την Βοήθεια Ειδικών

Πολλοί είναι οι λόγοι για τους οποίους κάποιος δεν έχει την δυνατότητα να διαχειριστεί το ακίνητο του. Στις περισσότερες περιπτώσεις η διαχείριση ακινήτων παραχωρείται σε εταιρίες διαχείρισης από ιδιοκτήτες οι οποίοι κατοικούν σε μεγάλη απόσταση από το ακίνητο και συγκεκριμένα σε διαφορετική πόλη ή ακόμα και χώρα. Για αυτούς υπάρχουν ειδικές εταιρίες που αναλαμβάνουν την επιμέλεια του σπιτιού ή του καταστήματος με μικρο κόστος και συνολικές παροχές.

 

Έτσι αναθέτοντας το ακίνητο σας σε μια εταιρία διαχείρισης ακινήτων απολαμβάνεται τις ακόλουθες παροχές:

 • Παρακολούθηση των ακινήτων
 • Είσπραξη των ενοικίων
 • Καταβολές των φόρων
 • Κατάθεση φορολογικών δηλώσεων στη ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού
 • Κατάρτιση μισθωτηρίων
 • Νομική εκπροσώπηση
 • Εξώσεις
 • Εισπράξεις ανεξόφλητων ενοικίων
 • Νομιμοποιήσεις αυθαίρετων κατασκευών

Η διαχείριση ακίνητης περιουσίας διαφοροποιείται ως προς την διαχείριση ακινήτων ουσιαστικά, στο ότι πρόκειται πλέον για διαχείριση του τμήματος αυτού της συνολικής περιουσίας ενός φυσικού ή νομικού προσώπου και άρα τυγχάνει περισσότερο εφαρμογή η θεωρία της επένδυσης και η θεώρηση των μεμονωμένων ακινήτων ως χαρτοφυλάκιο ακινήτων, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί σύμφωνα με την μοντέρνα θεωρία χαρτοφυλακίων.

Τέλος παρέχεται  Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Ακινήτων , το οποίο καλύπτει με πληρότητα και αξιοπιστία τις ανάγκες διαχείρισης και παρακολούθησης των ακινήτων. Αποτελείται από δύο υποσυστήματα, τα οποία συνεργάζονται πλήρως μεταξύ τους:

 1. Διαχειριστικό: το κύριο υποσύστημα για την πλήρη διαχείριση του ακινήτου (ενοικιάσεις, ζημιές, ασφαλίσεις κ.λπ.)
 2. Κατασκευαστικό:  συμπληρωματικό υποσύστημα για την παρακολούθηση των εργασιών κατασκευής, επισκευής, μετατροπής ενός ακινήτου κ.λπ.

Επιπλέον, η εφαρμογή διαθέτει μία σειρά από λειτουργικά χαρακτηριστικά, που την καταστούν μοναδική, λειτουργική και αποτελεσματική